SKOLLOV TILLSAMMANS!

1U4A8640.jpg
 

Alla ska ha ett lov att se fram emot!

Sedan hösten 2017 arrangerar vi fotbollsturneringar varje skollov i Stockholm. Även här använder vi fotboll som verktyg för att stärka mötet mellan spelarna.

Sedan i våras har ett flertal ungdomar varit ideellt involverade i såväl planeringsarbete som genomförandet av cuperna i Stockholm. Detta har skapat ökad delaktighet, nya kontakter och arbetslivserfarenhet. När ungdomar hjälper oss driva cuperna från början till slut gynnas dels deras professionella utveckling men också Tillsammans Cup, eftersom målgruppen nu har möjlighet att utforma aktiviteter utifrån sina erfarenheter och behov!

Vi har sett en stor fördel med att ha kontinuerliga aktiviteter under året där ungdomarna kan träffas oftare, vilket bidrar till en ökad inkludering och Tillsammans Cup har blivit en naturlig utvecklingstrappa eftersom ungdomarna har kunnat gå från spelare till funktionär till betald fotbollsdomare på kort tid!